Solution - Services There are 3 products.

Solution - Services

Subcategories

Giải pháp tổng đài callcenter 1900/1800

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các doanh...

Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng CRM

CRM (Customer Relationship Management: Quản lý quan hệ kh...

Contact center outsourcing

3 main reasons for deciding to outsource contact center ...

Giải pháp tích hợp, giải pháp chuyên dụng

Giải pháp giá trị gia tăng VAS.  Giải pháp tích hợp tổng...

Dịch vụ tổng đài ảo

 Giải pháp tổng đài ảo, tổng đài cho thuê được chúng tôi ...

Dịch vụ đầu số 1900, 1800, DID, VoIP

ZLINK tư vấn và cung cấp đầu số 1900 1800, số cố định VoI...

Microsoft Lync

$0.00
Available

Add to cart

Dịch vụ SIP Trunking

$0.00
Available

Add to cart