Disable SIP ALG - Sophos Firewall

Mô hình hệ thống: 

Tổng đài IP -> Firewall Sophos -> Modem -> Internet

Các bạn cài hệ thống voice và gặp lỗi mất audio 1 hoặc 2 chiều có thể do SIP ALG / SIP HELPER trên firewall chưa tắt.

Các bạn thực hiện theo các bước sau để tắt: 

B1. Login vào CLI bằng: Telnet hoặc SSH hoặc Admin > Console trên giao diện quản trị

B2. Lựa chọn option 4 . Device Console.

B3. Chạy lệnh
console> system system_modules sip unload

Chúc thành công !

PS: Hướng dẫn trên áp dụng cho Sophos bản 15.01

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code