Sản phẩm There are 164 products.

Sản phẩm

Subcategories

Tổng đài IP

Tổng đài điện thoại IP là hệ thống thoại được hoạt động t...

Card giao tiếp tổng đài

Card giao tiếp tổng đài IP, kết nối PSTN, GSM

VoIP Gateway (Analog / Digital / GSM)

VoIP Gateway kết nối tổng đài IP tới PSTN, GSM

Điện thoại IP

Điện thoại IP đôi khi còn được gọi là Điện thoại VoIP, Đi...

Tai nghe điện thoại viên

Tai nghe chuyên dụng cho điện thoại viên, contact center ...

Hội nghị truyền hình

Hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình là một hệ thống th...

Session Border Controller (SBC)

Session Border Controller là một thiết bị được đặt trong ...

Hệ thống phát thanh thông báo IP Paging / Intercom

Với giải pháp IP paging do ZLINK triển khai, bạn dễ dàng ...

Truyền thông hợp nhất (UC)

Truyền thông hợp nhất (UC) là giải pháp tích hợp thời gia...

IP Surveillance

Camera, Door phone, Alarm system

Khác

Các sản phẩm không nằm trong danh mục trên

Cisco Headset 532 Wired Dual ear...

$0.00
Available
 

Add to cart

Cisco Headset 531 Wired Single...

$0.00
Available
 

Add to cart

Cisco IP Phone CP-8831...

$0.00
Available
The Cisco Unified IP Conference Phone 8831 delivers highly secure, comprehensive, mission-critical unified...

Add to cart

Cisco IP Phone CP-7841 with 4...

$0.00
Available
The Cisco IP Phone 7841-3PCC with 4 Lines has been upgraded to support Third Party Call Control. The Cisco 7841...

Add to cart

Cisco IP Phone CP-7861 with 16...

$0.00
Available
The Cisco IP Phone 7861-3PCC with 16 Lines has been upgraded to support Third Party Call Control. The Cisco 7861...

Add to cart

Cisco IP Phone CP-8861 with 5...

$0.00
Available
The Cisco IP Phone CP-8861 with 5-Lines has been updated to support Third Party Call Control. This easy-to-use IP...

Add to cart

Cisco IP Phone CP-8811 with 5...

$0.00
Available
Cisco IP Phone CP-8811 with 5-Lines has been updated to support Third Party Call Control. This easy-to-use IP...

Add to cart

Cisco IP Phone 7811-3PCC with 1...

$0.00
Available
The Cisco IP Phone 7811-3PCC with 1 Line has been upgraded to support Third Party Call control. The Cisco 7811...

Add to cart

Cisco IP Phone 7821-3PCC with 2...

$0.00
Available
The Cisco IP Phone 7821-3PCC with 2 Lines has been upgraded to support Third Party Call control. The Cisco 7821...

Add to cart

Cisco IP Phone CP-8851 with 5...

$0.00
Available
Cisco IP Phone CP-8851 with 5-Lines has been updated to support Third Party Call Control. This easy-to-use IP...

Add to cart

Cisco IP Phone CP-8841 with 5...

$0.00
Available
Cisco IP Phone CP-8841 with 5-Lines has been updated to support Third Party Call Control. This easy-to-use IP...

Add to cart

Cisco IP Phone 8800 Key...

$0.00
Available
The Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module extends the capabilities of Cisco IP Phone 8851, 8861, and 8865...

Add to cart

Zlink Cooperation