Checklist cài đặt modem/ router để chạy SIP Trunk cho tổng đài Asterisk

Chào các bạn, 

Hiện nay có rất nhiều bạn tự cài đặt tổng đài Asterisk hoặc mua các tổng đài Asterisk based để sử dụng. 

Khi đấu nối SIP Trunk sẽ thường gặp các sự cố như: mất thoại một chiều, thoại sau vài giây tự ngắt, gọi được nhưng không ấn được phím nhánh.

Gửi các bạn check list cài đặt như sau, hi vọng sẽ xử lý được hết các sự cố các bạn thường gặp

1. Cài đặt forward cổng TCP/ UDP 5060 về tổng đài

2. Forward cổng RTP 10000-20000 về tổng đài. (Đây là dải cổng RTP mặc định của Asterisk, nếu các bạn đổi cài đặt trên tổng đài thì cũng cần thay đổi dải cổng fwd này trên modem)

3. Tắt tính năng SIP ALG trên modem/ router. Một số dòng thiết bị sẽ cần tắt chức năng này bằng dòng lệnh. 

4. Cài đặt thông số SIP NAT trên tổng đài. VD bạn có đường mạng IP tĩnh 11.22.33.44, dải mạng LAN 192.168.1.0/24 thì bạn cần khai báo các thông số này để bản tin tổng đài gửi trong LAN, gửi ra ngoài được set thông số phù hợp.

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code