List of products by manufacturer Meeteasy


**NOTE: All Meeteasy's product can buy from ZLINK - Meeteasy's distributor

Mini-2 - Điện thoại hội nghị...

$428.00
Available
Điện thoại hội nghị meeteasy với 3 mic ngoài, độ nhậy của míc 3 mét, cho phòng họp rộng 15 mét, với 10 người họp...

Add to cart

Meeteasy Mid-2-Ex - Điện thoại...

$0.00
Available
Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 5 MIC tích hợp sẵn, độ nhậy của míc 4 mét, cho phòng họp rộng từ 25 - 45...

Add to cart

Meeteasy Mid-Ex - Điện thoại hội...

$0.00
Available
Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, độ nhậy của míc 4 mét, cho phòng họp rộng từ 20 - 30...

Add to cart

Meeteasy Mid-Ex - Điện thoại hội...

$0.00
Available
Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, độ nhậy của míc 4 mét, cho phòng họp rộng từ 20 - 30...

Add to cart

Mic mở rộng cho Meeteasy

$0.00
Available
Bộ míc hội nghị mở rộng dùng cho:- Các loại điện thoại hội nghị Meeteasy- Bộ gồm 02 mic

Add to cart