Contact center outsourcing There are 4 products.

Contact center outsourcing
3 main reasons for deciding to outsource contact center QUALITY STANDARDS •           Leveraging experience...
More

SmartPBX UCM 8300 series -...

$0.00
Available
  SmartPBX được thiết kế đa năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng thoại, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp....

Add to cart

SmartPBX UCM 8200 series - Mini...

$0.00
Available
SmartPBX được thiết kế đa năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng thoại, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp....

Add to cart

SmartPBX UCM 8100 series- Tổng...

$0.00
Available
  SmartPBX được thiết kế đa năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng thoại, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp....

Add to cart

Dịch vụ thuê ngoài contact center

$0.00
Available
3 lí do chính cho quyết định thuê ngoài Contact center/ CSKH: CHẤT LƯỢNG CHUẨN MỰC KIỂM SOÁT TẬP TRUNG TIẾT KIỆM...

Add to cart