Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng CRM There are 5 products.

Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng CRM
CRM (Customer Relationship Management: Quản lý quan hệ khách hàng) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận...
More

SmartPBX UCM 8300 series -...

$0.00
Available
  SmartPBX được thiết kế đa năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng thoại, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp....

Add to cart

SmartPBX UCM 8200 series - Mini...

$0.00
Available
SmartPBX được thiết kế đa năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng thoại, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp....

Add to cart

SmartPBX UCM 8100 series- Tổng...

$0.00
Available
  SmartPBX được thiết kế đa năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng thoại, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp....

Add to cart

Giải pháp ZLINK Cloud Contact...

$0.00
Available
Giải pháp ZLINK Cloud Contact Center

Add to cart

Phần mềm quản trị quan hệ khách...

$0.00
Available
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ZLINK CRM Standard    Sản phẩm Zlink CRM Standard giúp doanh nghiệp nâng cao...

Add to cart