Dịch vụ tổng đài ảo There are 3 products.

Dịch vụ tổng đài ảo
 Giải pháp tổng đài ảo, tổng đài cho thuê được chúng tôi xây dựng đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng mọi loại hình...
More

Gói dịch vụ tổng đài ảo ZLink...

$0.00
Available
ZLink CloudPBX đáp ứng linh hoạt quy mô công ty nhỏ, vừa, lớn  với yêu cầu từ đơn giản tới phức tạp. 

Add to cart

Zlink Outbound Callcenter

$0.00
Available
Zlink Outbound Callcenter tự động hóa toàn bộ hoạt động outbound call : Hệ thống tự động kết nối khách hàng tới...

Add to cart

Zlink Inbound Callcenter

$0.00
Available
Zlink Inbound Callcenter tự động hóa toàn bộ hoạt động inbound call : Hệ thống tự động kết nối khách hàng tới nhân...

Add to cart