Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-128 Máy nhánh

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-128 Máy nhánh

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-128 Máy nhánh

 
Hình ảnh: 

Chi tiết:
Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-128 Máy nhánh
-       Tổng đài 08 line vào-128 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 14 card mở rộng 8 máy nhánh).
-          Tổng đài mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
-       Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
-       Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
-       Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
-       Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
-       Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
-       Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
-       Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
-       Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
-       Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.
-       DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).
-       Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)
-       Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.
-       Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.
-       Kết nối máy vi tinh để lập trình.
-       Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).
-       Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)
-       Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...
-       Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)
-       Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).
-       Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)
-       Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).
-       Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.
-       Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.
-       Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code