Chặn spam call ( gây ra tiếng chuông ảo ) trên điện thoại IP / Gateway Grandstream

Các bạn dùng điện thoại IP hoặc gateway Grandstream có thể gặp hiện tượng không có ai gọi tới mà điện thoại vẫn đổ chuông. 

Nguyên nhân hiện tượng này do các phần mềm dò quét liên tục gửi các gói tin INVITE tới các địa chỉ trên internet để tìm máy chủ/ thiết bị VoIP.

Để ngăn chặn, chúng ta sẽ cài đặt lại thiết bị để chỉ nhận các INVITE gửi từ đúng server voip của công ty, cách làm như sau: 

1. Đối với các máy điện thoại IP: Vào giao diện web điện thoại -> Account -> Sip settings -> Security Settings
- Check SIP User ID for Incoming INVITE: Chọn - Yes
- Accept Incoming SIP from Proxy Only: Chọn - Yes


2. Đối với các Gateway, ATA: Vào giao diện web của thiết bị -> Profile tìm dòng sau và đổi sang Yes
- Check SIP User ID for incoming INVITE: Chọn - Yes
- Authenticate incoming INVITE: Chọn - Yes

535 Comments