Cisco UC560-4FXO-4FXS-T1E1 Maximize

Cisco UC560-4FXO-4FXS-T1E1

UC560-T1E1-K9

Mô hình dòng UC 500 560 hệ thống với 4 FXO, 4 FXS, 1 T1/E1 và 1 khe cắm mở rộng VIC.

 

 • Xử lý các cuộc gọi
 • Tích hợp hộp thư thoại và lời tự động
 • Hỗ trợ cho lên đến 104 điện thoại tại nhiều địa điểm
 • Ứng dụng năng suất kinh doanh tích hợp
 • Khả năng trung tâm cuộc gọi cơ bản
 • Hỗ trợ cho âm nhạc giữ
 • Truy cập không dây tích hợp 
 • Đầy đủ chức năng cho nhân viên từ xa ....

More details

$0.00

Add to my wishlist

UC560-T1E1-K9

Mô hình dòng UC 500 560 hệ thống với 4 FXO, 4 FXS, 1 T1/E1 và 1 khe cắm mở rộng VIC.

 

 • Xử lý các cuộc gọi
 • Tích hợp hộp thư thoại và lời tự động
 • Hỗ trợ cho lên đến 104 điện thoại tại nhiều địa điểm
 • Ứng dụng năng suất kinh doanh tích hợp
 • Khả năng trung tâm cuộc gọi cơ bản
 • Hỗ trợ cho âm nhạc giữ
 • Truy cập không dây tích hợp (chọn mô hình)
 • Đầy đủ chức năng cho nhân viên từ xa và teleworkers
 • Hộp thư thoại tích hợp khả năng email
 • Hỗ trợ cho các cuộc gọi video tích hợp
 • Fax đến khả năng email
 • Số đơn đạt được chức năng giữa điện thoại bàn, softphones, điện thoại từ xa hoặc teleworker, và điện thoại di động

No customer comments for the moment.

Write your review

Cisco UC560-4FXO-4FXS-T1E1

Cisco UC560-4FXO-4FXS-T1E1

UC560-T1E1-K9

Mô hình dòng UC 500 560 hệ thống với 4 FXO, 4 FXS, 1 T1/E1 và 1 khe cắm mở rộng VIC.

 

 • Xử lý các cuộc gọi
 • Tích hợp hộp thư thoại và lời tự động
 • Hỗ trợ cho lên đến 104 điện thoại tại nhiều địa điểm
 • Ứng dụng năng suất kinh doanh tích hợp
 • Khả năng trung tâm cuộc gọi cơ bản
 • Hỗ trợ cho âm nhạc giữ
 • Truy cập không dây tích hợp 
 • Đầy đủ chức năng cho nhân viên từ xa ....

Write your review

30 other products in the same category:

Related Products

Zlink Cooperation