Tổng đài dịch vụ xổ số Maximize

Tổng đài dịch vụ xổ số

Tổng đài dịch vụ xổ số

Tra cứu KQXS Miền Bắc

Tra cứu KQXS Miền Trung

Tra cứu KQXS Miền Nam

...

More details

$0.00

Add to my wishlist

Dịch vụ xổ số kiến thiết

 


Lời mở đầu dịch vụ

Chào mừng bạn đến với dịch vụ tra cứu KQXS của tổng đài [1900xxxxxx] (Biến động) chúc quý khách may mắn, mời quý khách chọn :

-          Phím 1: Để tra cứu KQXS Miền Bắc

-          Phím 2: Để tra cứu KQXS Miền Trung

-          Phím 3: Để tra cứu KQXS Miền Nam

-          Phím 0: Để gặp nhân viên tư vấn

-          Phím #: Để quay lại menu trước

 

Tra cứu kqxs Miền Bắc

Bạn đang ở chuyên mục tra cứu KQXS Miền Bắc, mời bạn chọn:

-          Phím 1: Để tra cứu mã dự thưởng

-          Phím 2: Để nghe KQXS ngày mùng 10 tháng 3(động)

-          Phím 3: Để nghe KQXS theo ngày tùy chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra cứu kqxs Miền Bắc

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng

Mời bạn chọn:

-         Phím 1: để tra cứu mã dự thưởng [Ngày 01 tháng 02] (Biến Động)

-         Phím 2: để tra cứu mã dự thưởng theo ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng ngày 10 tháng 3

Mời bạn nhập mã dự thưởng sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #,lưu ý dãy số bạn nhập vào >=2 và <=5

 

Mã dự thưởng bạn vừa nhập là [12345]

Mời bạn chọn;

 

-          Phím 8: Để nhập lại mã dự thưởng nếu sai

-          Phím 9: Để tiếp tục tra mã

(Nếu tìm thấy): Trong [Giải đặc biệt] có số [12345] trùng với số bạn nhập

 

(Nếu ko tìm thấy): Không có số nào trùng với số bạn nhập. (Delay một chút)

Mời bạn chọn:

-          Phím 8: Để nhập lại mã dự thưởng

-          Phím #: Để quay lại menu trước.

[Ngoại lệ]:

Nhập sai mã

Mã dự thưởng bạn nhập không đúng yêu cầu, xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

Phím 2: Tra cứu mã dự thưởng theo ngày

Mời bạn nhập ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ ngày mùng 1 thì bạn nhập 01

 

 [ngoại lệ] Ngày bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Mời bạn nhập tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ tháng 2 thì bạn nhập 02

 

[ngoại lệ] Tháng bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Ngày bạn vừa nhập là:

[Ngày 01 tháng 02]

Mời bạn chọn:

-          Phím 8 để nhập lại thời điểm tra cứu nếu sai.

-          Phím 9 để tiến hành tra mã.

Mời bạn nhập mã dự thưởng sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #, lưu ý dãy số bạn nhập vào >=2 và <=5

 

 

 

Mã dự thưởng bạn vừa nhập là [12345]

Mời bạn chọn;

 

-          Phím 8: Để nhập lại mã dự thưởng nếu sai.

-          Phím 9: Để tiếp tục tra mã

 

 

(Nếu tìm thấy): Trong giải <…> trùng với số bạn nhập

 

(Nếu ko tìm thấy): Không có số nào trùng với số bạn nhập. (Delay một chút)

Mời bạn chọn:

-          Phím 8: Để nhập mã dự thưởng khác

-          Phím #: Để quay lại menu trước.

[Ngoại lệ]:

Nhập sai mã

 

Mã dự thưởng bạn nhập không đúng yêu cầu, xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

Phím 2: Nghe KQXS trong ngày

Mời bạn nghe KQXS Miền Bắc [Ngày 01 tháng 02] , trong khi nghe bạn có thể chọn:

-          Phím 7: Để nghe lại giải trước

-          Phím 8: Để nghe lại giải đang nghe

-          Phím 9: Để nghe giải tiếp theo

(Giải nhất: xxxxxx

Giải nhì: xxxxxx

……)

Phím 3: Nghe KQXS theo ngày tùy chọn

 

Mời bạn nhập ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ ngày mùng 1 thì bạn nhập 01

[ngoại lệ] Ngày bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Mời bạn nhập tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ tháng 2 thì bạn nhập 02

 

[ngoại lệ] Tháng bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Ngày bạn vừa nhập là:

[Ngày 01 tháng 02]

Mời bạn chọn:

-          Phím 8 để nhập lại thời điểm tra cứu nếu sai.

-          Phím 9 để nghe kết quả

 

Mời bạn nghe KQXS Miền Bắc [Ngày 01 tháng 02] , trong khi nghe bạn có thể chọn:

-           Phím 7: Để nghe lại giải trước

-          Phím 8: Để nghe lại giải đang nghe

-          Phím 9: Để nghe giải tiếp theo

(Giải nhất: xxxxxx

Giải nhì: xxxxxx

……)

Ngoại lệ

Nhập sai ngày

Ngày bạn nhập không chính xác xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

 

Nhập sai tháng

Tháng bạn nhập không chính xác xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

 

Không có dữ liệu

Ngày bạn nhập chưa có dữ liệu. Mời bạn nhập lại thời điểm tra cứu

<Quay lại Phím 3: Nghe KQXS theo ngày tùy chọn>

Tra cứu kqxs Miền Trung

Bạn đang ở chuyên mục tra cứu KQXS Miền Trung, mời bạn chọn:

-          Phím 1: Để tra cứu mã dự thưởng

-          Phím 2: Để nghe KQXS ngày mùng 10 tháng 3(động)

-          Phím 3: Để nghe KQXS theo ngày tùy chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra cứu kqxs Miền Trung

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng

Mời bạn chọn:

-         Phím 1: Để tra cứu mã dự thưởng ngày 10  tháng 3 (Biến động)

-          Phím 2: Để tra cứu mã dự thưởng theo ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng ngày 10-3

Mời bạn nhập mã dự thưởng sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #, lưu ý dãy số bạn nhập vào phải >=2 và <=5

 

Mã dự thưởng bạn vừa nhập là [12345]

Mời bạn chọn;

 

-          Phím 8: Để nhập lại mã dự thưởng nếu sai

-          Phím 9: Để tiếp tục tra mã

 

 

(Nếu tìm thấy): Trong tỉnh [Đà Nẵng] có số [12345] của [Giải đặc biệt] trùng với số bạn nhập

 

(Nếu ko tìm thấy): Không có số nào trùng với số bạn nhập. (Delay một chút)

Mời bạn chọn:

-          Phím 8: Để nhập mã dự thưởng khác

-         Phím #: Để quay lại menu trước.

[Ngoại lệ]:
Nhâp sai mã

Mã dự thưởng bạn nhập không đúng yêu cầu, xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

Phím 2: Tra cứu mã dự thưởng theo ngày

Mời bạn nhập ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ ngày mùng 1 thì bạn nhập 01

[ngoại lệ] Ngày bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Mời bạn nhập tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ tháng 2 thì bạn nhập 02

 

[ngoại lệ] Ngày bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

 

Ngày bạn vừa nhập là:

[Ngày 01 tháng 02]

Mời bạn chọn:

-          Phím 8 để nhập lại thời điểm tra cứu nếu sai.

-         Phím 9 để tiến hành tra mã.

Mời bạn nhập mã dự thưởng sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #, lưu ý dãy số bạn nhập vào phải >=2 và <=5

 

 

Mã dự thưởng bạn vừa nhập là [12345]

Mời bạn chọn;

 

-          Phím 8: Để nhập mã nếu sai

-          Phím 9: Để tiếp tục tra mã

 

 

(Nếu tìm thấy): Trong tỉnh [Đà Nẵng] có số [12345] của [Giải đặc biệt] trùng với số bạn nhập

 

 

(Nếu ko tìm thấy): Không có số nào trùng với số bạn nhập. (Delay một chút)

Mời bạn chọn:

-          Phím 8: Để nhập mã dự thưởng khác

-          Phím #: Để quay lại menu trước.

Phím 2: Nghe KQXS trong ngày mùng 10 tháng 3(động)

Ngày <…> tháng <…> có x tỉnh mở thưởng là

<xxxxx>

<yyyyy>

<zzzzz>,

trong khi nghe bạn có thể chọn:

-          Phím 1: Để nghe lại tỉnh trước

-          Phím 2: Để nghe lại tỉnh đang nghe

-          Phím 3: Để nghe tỉnh tiếp theo

(Delay 2s)

Mời bạn nghe kết quả mở thưởng tỉnh [Đà Nẵng] trong quá trình nghe bạn có thể

-          Phím 7: Để nghe lại giải trước

-          Phím 8: Để nghe lại giải đang nghe

-          Phím 9: Để nghe giải tiếp theo

(Giải nhất xxx,

Giải nhì xxxx

……)

Phím 3: Để nghe KQXS theo ngày tùy chọn

 

Mời bạn nhập ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ ngày mùng 1 thì bạn nhập 01

[ngoại lệ] Ngày bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Mời bạn nhập tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ tháng 2 thì bạn nhập 02

 

[ngoại lệ] Tháng bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Ngày bạn vừa nhập là:

[Ngày 01 tháng 02]

Mời bạn chọn:

-          Phím 8 để nhập lại thời điểm tra cứu.

-          Phím 9 để nghe kết quả

 

Ngày <…> tháng <…> có [X] tỉnh mở thưởng là

<xxxxx>

<yyyyy>

<zzzzz>,

trong khi nghe bạn có thể chọn:

-          Phím 1: Để nghe lại tỉnh trước

-          Phím 2: Để nghe lại tỉnh đang nghe

-          Phím 3: Để nghe tỉnh tiếp theo

(Delay 2s)

Mời bạn nghe kết quả mở thưởng tỉnh <xxxxx> trong quá trình nghe bạn có thể

-          Phím 7: Để nghe lại giải trước

-          Phím 8: Để nghe lại giải đang nghe

-          Phím 9: Để nghe giải tiếp theo

(Giải nhất xxx,

Giải nhì xxxx

……)

Ngoại lệ

Không có dữ liệu

Ngày bạn nhập chưa có dữ liệu, mời bạn nghe kết quả gần nhất so với ngày bạn chọn.

Sai ngày

Ngày bạn nhập không chính xác xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

 

Sai mã

Mã dự thưởng bạn nhập không phù hợp, xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

 

 

Tra cứu kqxs Miền Nam

Bạn đang ở chuyên mục tra cứu KQXS Miền Nam, mời bạn chọn:

-          Phím 1: Để tra cứu mã dự thưởng

-          Phím 2: Để nghe KQXS ngày mùng 10 tháng 3(động)

-          Phím 3: Để nghe KQXS theo ngày tùy chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra cứu kqxs Miền Nam

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng

Mời bạn chọn:

-         Phím 1: để tra cứu mã dự thưởng ngày 10  tháng 3 (Biến động)

-          Phím 2: để tra cứu mã dự thưởng theo ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng

Phím 1: Tra cứu mã dự thưởng ngày 10-3

Mời bạn nhập mã dự thưởng sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #, lưu ý dãy số bạn nhập vào phải >=2 và <=6

 

Mã dự thưởng bạn vừa nhập là [123456]

Mời bạn chọn;

 

-          Phím 8: Để nhập lại mã dự thưởng nếu sai

-          Phím 9: Để tiếp tục tra mã

 

 

(Nếu tìm thấy): Trong tỉnh [Đà Nẵng] có số [123456] của [Giải đặc biệt] trùng với số bạn nhập

 

 

(Nếu ko tìm thấy): Không có số nào trùng với số bạn nhập. (Delay một chút)

Mời bạn chọn:

-          Phím 8: Để nhập mã dự thưởng khác

-         Phím #: Để quay lại menu trước.

Phím 2: Tra cứu mã dự thưởng theo ngày

Mời bạn nhập ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ ngày mùng 1 thì bạn nhập 01

[ngoại lệ] Ngày bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Mời bạn nhập tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ tháng 2 thì bạn nhập 02

 

[ngoại lệ] Tháng bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Ngày bạn vừa nhập là:

[Ngày 01 tháng 02]

Mời bạn chọn:

-          Phím 8 để nhập lại ngày

-         Phím 9 để tiến hành tra mã.

Mời bạn nhập mã dự thưởng sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #, lưu ý dãy số bạn nhập vào phải >=2 và <=6

 

Mã dự thưởng bạn vừa nhập là [123456]

Mời bạn chọn;

 

-          Phím 8: Để nhập mã dự thưởng khác

-          Phím 9: Để tiếp tục tra mã

 

 

(Nếu tìm thấy): Trong tỉnh [Đà Nẵng] có số [123456] của [Giải đặc biệt] trùng với số bạn nhập

 

 

(Nếu ko tìm thấy): Không có số nào trùng với số bạn nhập. (Delay một chút)

Mời bạn chọn:

-          Phím 8: Để nhập mã dự thưởng khác

-          Phím #: Để quay lại menu trước.

[Ngoại lệ]

Nhập sai mã

Mã dự thưởng bạn nhập không chính xác, xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

Nhập sai ngày

Ngày bạn nhập không chính xác xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

Phím 2: Nghe KQXS trong ngày mùng 10 tháng 3(động)

Ngày <…> tháng <…> có [X] tỉnh mở thưởng là

<xxxxx>

<yyyyy>

<zzzzz>,

trong khi nghe bạn có thể chọn:

-          Phím 1: Để nghe lại tỉnh trước

-          Phím 2: Để nghe lại tỉnh đang nghe

-          Phím 3: Để nghe tỉnh tiếp theo

(Delay 2s)

Mời bạn nghe kết quả mở thưởng tỉnh <xxxxx> trong quá trình nghe bạn có thể

-          Phím 7: Để nghe lại giải trước

-          Phím 8: Để nghe lại giải đang nghe

-          Phím 9: Để nghe giải tiếp theo

(Giải nhất xxx,

Giải nhì xxxx

……)

Phím 3: Để nghe KQXS theo ngày tùy chọn

 

Mời bạn nhập ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ ngày mùng 1 thì bạn nhập 01

[ngoại lệ] Ngày bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại ngày cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Mời bạn nhập tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #, ví dụ tháng 2 thì bạn nhập 02

 

[ngoại lệ] Tháng bạn nhập không hợp lệ, mời bạn nhập lại tháng cần tra cứu kết thúc bằng phím #.

 

Ngày bạn vừa nhập là:

[Ngày 01 tháng 02]

 

Mời bạn chọn:

-          Phím 8 để nhập lại thời điểm tra cứu.

-          Phím 9 để nghe kết quả

 

Ngày <…> tháng <…> có [X] tỉnh mở thưởng là

<xxxxx>

<yyyyy>

<zzzzz>,

trong khi nghe bạn có thể chọn:

-          Phím 1: Để nghe lại tỉnh trước

-          Phím 2: Để nghe lại tỉnh đang nghe

-          Phím 3: Để nghe tỉnh tiếp theo

(Delay 2s)

Mời bạn nghe kết quả mở thưởng tỉnh <xxxxx> trong quá trình nghe bạn có thể

-          Phím 7: Để nghe lại giải trước

-          Phím 8: Để nghe lại giải đang nghe

-          Phím 9: Để nghe giải tiếp theo

(Giải nhất xxx,

Giải nhì xxxx

……)

Ngoại lệ

Không có dữ liệu

Ngày bạn nhập chưa có dữ liệu.

Sai ngày

Ngày bạn nhập không phù hợp  xin vui lòng nhập lại sau tiếng beep và kết thúc bằng phím #

 

No customer comments for the moment.

Write your review

Tổng đài dịch vụ xổ số

Tổng đài dịch vụ xổ số

Tổng đài dịch vụ xổ số

Tra cứu KQXS Miền Bắc

Tra cứu KQXS Miền Trung

Tra cứu KQXS Miền Nam

...

Write your review

14 other products in the same category:

Related Products